Pachete servicii

Pachet „Retele / Utilitati”

Pachet „ Logistica si aprovizionare”

Pachet „Startup Site”

Pachet „SSM”

Pachet „Before & After”

Pachet „PR”

Pachet „Live”

Cum te putem ajuta indiferent de proiect?

Pachete servicii

 • Persoana desemnata: Inginer
 • Pregatirea persoanei desemnata: studii superioare – inginer diplomat; experienţă: in domeniu, conform CV – anexat
 • Relationare: colaborează cu subcontractorii angajati si cu sefii de echipe angajate de investitor – comunicare internă
 • Organizarea lucrarilor pe santier; planificarea lucrarilor in functie de solicitarile investitorului
 • Verifica planurile de executie si propune solutii constructive pentru rezolvarea neconformitatilor identificate;
 • Studiaza detaliile de proiectare si documentatia tehnica necesara pentru lucrarile de constructie;
 • Urmareste executia lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie;
 • Verifica atasamente, situatiile de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale, si orice alta documentatie cu caracter tehnic;
 • Mentine comunicarea cu investitor, prestatorii angajati de catre investitor, prin intermediul conducerii JTR Servicii Integrate;
 • Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului, supervizand direct echipele tehnice, consultantii si alti colaboratori implicate
 • Monitorizeaza in timp, progresul atins fata de obiectivele propuse si redacteaza rapoarte lunare catre finantatori, parteneri si investitor cu respectarea datelor prevazute in contracte
 • intocmeste pontajul lunar pentru personalul din subordine
 • verifica stadiul lucrarilor vis a vis de graficul de executie intocmit si aprobat de catre investitor.
 • Arhiveaza corespunzator toata documentatia legata de proiect – format electronic
 • Persoana desemnata: Inginer
 • Pregatirea persoanei desemnata: studii superioare – inginer diplomat; experienţă: in domeniu, conform CV – anexat
 • Relationare: colaborează cu departamentul financiar / contabil al investitorului pentru bunul mers al activitatii de aprovizionare – comunicare internă.
 • Respecta cash – flowul aprobat de investitor cu conditia ca acesta sa fie corelat cu graficul de executie.
 • Verifica parcul auto pus la dispozitie de catre investitor.
 • Negociaza cu furnizorii de materiale preturile unitare si conditiile de livrare in concordanta cu „pretul tinta” ( prin pret tinta se intelege pretul pe care investitorul este de acord sa il plateasca pentru produsul si / sau serviciul ce face obiectul contractului comercial )
 • urmareste ca aprovizionarea cu materiale comandate sa se faca la timp si se verifica existenta documentelor de calitate si conformitate
 • organizeaza depozitarea materialelor astfel incat sa optimizeze spatiul disponibil din santier si sa respecte fluxul tehnologic
 • verifica livrarile de echipamente aferente constructiei conform contractelor comerciale incheiate.
 • Persoana desemnata: Inginer
 • Pregatirea persoanei desemnata: studii superioare – inginer diplomat; experienţă: in domeniu, conform CV – anexat
 • Efectueaza instructajul lunar la locul de munca
 • Verifica nivelul de echipare din punct de vedere echipament de protectie
 • Completeaza documentele aferente SSM
 • Elaborareaza un inventar cu dotarea personalului cu mijloace de protecţie şi de lucru, participa la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice, înaintea punerii lor în funcţiune;
 • Persoana desemnata: Inginer
 • Pregatirea persoanei desemnata: studii superioare – inginer diplomat; experienţă: in domeniu, conform CV – anexat
 • Verifica fisele de finisaje. Coreleaza fisele de finisaje cu contractele intocmite de catre investitor.
 • Intocmeste un plan de vizite in santier in functie de graficul de executie si stadii fizice de lucrare
 • Insoteste clientul ( cumparatorul ) in santier si ii ofera toate informatiile referitoare la constructie
 • Stabileste cu clientul ( cumparatorul ) toate detaliile referitoare la buna executie a lucrarilor in cazul in care acesta doreste alte lucrari decat cele specificate in fisa de finisaje.
 • Ofera suport tehnic la intocmirea devizelor de lucrari suplimentare
 • Ofera suport tehnic de specialitate si informeaza clientul
 • Centralizeaza toate informatiile – suport electronic pentru fiecare client in parte
 • Persoana desemnata: Inginer
 • Pregatirea persoanei desemnata: studii superioare – inginer diplomat; experienţă: in domeniu, conform CV – anexat
 • Verifica planurile de instalatii ( electrice, sanitare, incalzire, canalizare, instalatii de ridicat – lift )
 • Verifica respectarea proiectelor pe parcursul executiei lucrarilor de bransare la utilitati.
 • Verifica respectarea proiectelor si respectarea normelor de montaj si executie conform cu standardele de calitate ale investitorului.
 • Verifica materialele folosite la instalatii din punct de vedere calitativ.
 • Verifica din punct de vedere calitativ si cantitativ lucrarile executate.
 • La cerere, verifica situatiile de lucrari intocmite de prestatori.
 • Persoana desemnata: Inginer
 • Pregatirea persoanei desemnata: studii superioare – inginer diplomat; experienţă: in domeniu, conform CV – anexat
 • Studiaza planurile de amplasament si impreuna cu topometrist stabileste perimetrul investitiei
 • Asigura supervizarea urmatoarelor lucrari:
 • Montarea de garduri / imprejmuiri
 • Montare / demontare baraci de santier
 • Verificarea bransamentelor la utilitati pentru OS ( organizarea de santier )
 • Verificarea securitatii perimetrului ( montaj sistem de alarma sau asigurarea de paza umana )
 • Verifica semnalizarea rutiera in zona constructiei si respecta instructiunile investitorului privind caile de acces permise.
 • Persoana desemnata: freelancer
 • Pregatirea persoanei desemnata: specialist comunicare, specialist programare / editare audio si video
 • Fotografiaza si filmeaza stadii importante pe parcursul proiectului si le organizeaza cronologic in slideuri ( timeline )
 • Arhiveaza corespunzator informatia legata de proiect – format electronic din punct de vedere audio / video
 • Persoana desemnata: freelancer
 • Pregatirea persoanei desemnata: specialist comunicare, specialist programare / editare audio si video
 • Organizeaza o retea de camere video monitorizabile prin IP.

De ce să alegi JTR?

 • Te bucuri de lucrări bine realizate de personal calificat;
 • Beneficiezi de intervenții rapide și eficiente;
 • Îți oferim consultanță tehnică gratuită pentru orice lucrare;
 • Beneficiezi de garanție de un an pentru orice lucrare de montaj;
 • Îți asigurăm service și după terminarea garanției optând pentru contractul de mentenanță.
 • Ai posibilitatea să optezi pentru servicii integrate, incluzând materialele aferente și transportul acestora.

Contact

Haide să ne cunoaștem și să construim împreună proiecte de calitate.

Contacteaza-ne !

Haide să ne cunoaștem și să construim împreună proiecte de calitate.

Tampei Nr.1
Brasov,Romania
+40 770 936 508

Lasa-ne un mesaj.